2. kongres Hrvatskog društva za transplantacijsku medicinu

Upute za predavače

Usmena izlaganja

  • mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku
  • pozvani predavači: 15 minuta i rasprava 5 minuta
  • usmena izlaganja: 5 minuta i rasprava 2 minute

Tehnička oprema

  • LCD projektor

Važne napomene:

Predavači se mole da radi provjere ispravnosti predaju medij s predavanjem tehničaru Kongresnog servisa najmanje 1 sat prije predviđenog termina za prezentaciju. Predavači se mole da se pridržavaju vremena određenog za usmena predavanja jer će nakon isteka istog prezentacija biti elektronski prekinuta.

Izlaganje radova, usmeno ili u obliku postera, nije moguće bez uplaćene kotizacije (osim radova pozvanih predavača).