2. kongres Hrvatskog društva za transplantacijsku medicinu

Organizator kongresa

Hrvatsko društvo za transplantacijsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora

www.hdtm.hr

Organizacijski i znanstveni odbor

Nikolina Bašić Jukić, Tajana Filipec Kanižaj, Aleksandar Gopčević, Stipislav Jadrijević, Željko Kaštelan, Branislav Kocman, Zvjezdana Kotorac-Kreček, Danko Mikulić, Davor Miličić, Miroslav Samaržija, Željko Sutlić, Mate Škegro, Josip Španjol, Mladen Knotek, Lada Zibar, Željko Župan, Igor Rudež, Anna Mrzljak i Jadranka Pavičić Šarić.