2. kongres Hrvatskog društva za transplantacijsku medicinu

Program

Transplantacija bubrega i gušterače

Petak 07.12.2018.
16:00 - 17:00 Dvorana Kaptol 1 Transplantacija bubrega I
Moderatori: Kaštelan Ž, Jadrijević S, Bubić Filipi Lj
16:00 - 16:15 Hudolin T (KBC Zagreb) Kirurški izazovi retransplantacije bubrega
16:15 - 16:30 Jurić I (KBC Zagreb) Ishodi transplantacije bubrega u osoba starije životne dobi
16:30 - 16:45 Hauptman D (KBC Zagreb) Kirurške komplikacije kod primatelja starije životne dobi
16:45 - 17:00 Neretljak I (KB Merkur) Modalitet dijalize i transplantacija bubrega
17:00 - 18:00 Dvorana Kaptol 1 Transplantacija bubrega II
Moderatori: Orlić L, Španjol J, Šmalcelj R
17:00 - 17:15 Rački S (KBC Rijeka) Optimizacija imunosupresivnog liječenja
17:15 - 17:30 Mokos I (KBC Zagreb) Tumori i transplantacija bubrega
17:30 - 17:45 Barbić J (KBC Osijek) Signali opasnosti u imunosnom odgovoru na bubrežni presadak
17:45 - 18:00 Markić D (KBC Rijeka) Minimalno invazivne metode u liječenju uroloških komplikacija nakon transplantacije bubrega
Subota 08.12.2018.
09:00 - 10:00 Dvorana Kaptol 1 Transplantacija bubrega III
Moderatori: Knotek M, Prlić D, Bulimbašić S
09:00-09:15 Maksimović B (KB Merkur) Povrat glomerularnih bolesti nakon transplantacije bubrega
09:15-09:30 Furić Čunko V (KBC Zagreb) IVIG u transplantaciji bubrega
09:30-09:45 Galešić Ljubanović D (KB Dubrava) Kliničko značenje 0. biopsije u transplantaciji bubrega
09:45-10:00 Ćorić M (KBC Zagreb) Poliomavirusne nefropatije nakon transplantacije bubrega
10:00 - 10:45 Dvorana Kaptol 1 Transplantacija bubrega IV
Moderatori: Grković M, Bačak Kocman I, Bašić-Jukić N
10:00-10:15 Kocman Bačak I (KBC Zagreb) Ishodi transplantacije od donora po proširenim kriterijima
10:15-10:30 Goluža E (KBC Zagreb) Koagulacijski status
10:30-10:45 Višković FIlipčić N (KB Merkur) Perioperacijska skrb za pacijente s transplantiranim bubregom
10:30 - 10:45 Stanka za kavu
11:00 - 12:30 Dvorana Kaptol 1 Transplantacija bubrega V
Moderatori: Zibar L, Palfi B, Humar I
11:00-11:15 Katalinić N (KBC Rijeka) Uloga razvoja metodologija tipizacije tkiva u transplantaciji organa
11:15-11:30 Burek Kamenarić M (KBC Zagreb) Odabir imunološki optimalnog darivatelja organa u transplantaciji bubrega
11:30-11:45 Čingel B (KB Merkur) Novosti u HLA – inkompatibilnoj transplantaciji bubrega
11:45-12:00 Slaviček J (KBC Zagreb) Izazovi u transplantaciji bubrega u djece
12:00-12:15 Ratner LE (Columbia University, NYC, SAD) Current status of pancreas transplantation
12:15-12:30 Jadrijević S (KB Merkur) Transplantacija bubrega i gušterače
HDTM 2018 Program
Preuzmite program