2. kongres Hrvatskog društva za transplantacijsku medicinu

Program

Etika u transplantaciji

Petak 07.12.2018.
16:00 - 18:00 Dvorana Kaptol 2 Etika u transplantaciji
Moderatori: Orlić P, Zibar L
16:00 - 16:30 Premužić M (KBC Zagreb) Liječnička tajna u transplantaciji
16:30 - 17:00 Zibar L (KB Merkur) Smijemo li pružati medicinsku skrb transplantiranima ispod terapijskog standarda?
17:00 - 17:30 30 Lovrenčić L (OB Zabok) Liječnička pogreška
17:30 - 18:00 Rasprava
HDTM 2018 Program
Preuzmite program