2. kongres Hrvatskog društva za transplantacijsku medicinu

Program

Interdisciplinarni pristup transplantaciji solidnih organa

Subota 08.12.2018.
13:00 - 16:15 Dvorana Kaptol 1 Interdisciplinarni pristup transplantaciji solidnih organa
I Ekstrakorporalne metode intenzivističkog liječenja u peritransplantacijskom razdoblju – interdisciplinarni pristup
Moderatori: Pavičić Šarić J, Mrzljak A
13:00 - 13:15 Husedžinović I (KB Dubrava) Purifikacija krvi u regulaciji imunološkog odgovora u SIRS-u i sepsi u perioperacijskom razdoblju
13:15 - 13:30 Barić Grgurević A (KB Dubrava) Mehanička potpora srca u prijetransplantacijskom razdoblju
13:30 - 13:45 Kutleša M (Klinika F Mihaljević) Ekstrakorporalna membranska oksigenacija u liječenju akutnog respiratornog distres simdroma
13:45 - 14:00 Erceg G (KB Merkur) Nadomještanje bubrežne funkcije kod bolesnika s hepatorenalnim sindromom u perioperacijskom razdoblju
14:00 - 14:30 Husedžinović, Barić Grgurević, Kutleša, Erceg, Pavičić Šarić, Mrzljak Koordinirana rasprava
II Dugoročna skrb nakon transplantacije solidnih organa – interdisciplinarno praćenje
Moderatori: Mrzljak A, Pavičić Šarić J
14:30 - 14:45 Dušek T (KBC Zagreb) Najčešće endokrinološke komplikacije nakon transplantacije solidnih organa
14:45 - 15:00 Marković M (KB Merkur) Kardiovaskularne komplikacije nakon transplantacije solidnih organa: što i kada?
15:00 - 15:15 Buljan M (KBC S. Milosrdnice) Uloga dermatologa u praćenju transplantiranog bolesnika
15:15 - 15:30 Ilić M (OB Dubrovnik) Pogled nefrologa – praćenje transplantiranog bolesnika izvan transplantacijskog središta
15:30 - 15:45 Hrstić I (OB Pula) Pogled gastroenterologa – Posttransplantacijsko praćenje u netransplantacijskom centru – mogućnosti i problemi
15:45 - 16:15 Hrstić, Dušek, Buljan, Ilić, Marković, Mrzljak, Pavičić Šarić Koordinirana rasprava
HDTM 2018 Program
Preuzmite program