2. kongres Hrvatskog društva za transplantacijsku medicinu

Program

Kratka usmena priopćenja

SUBOTA 08.12.2018.
13:30 - 15:00 Dvorana Zagreb USMENA PRIOPĆENJA
Moderatori: Filipec Kanižaj T, Kovačević Vojtušek I, Prlić D
13:30-13:35 Radunović D, Našić Jukić N (KBC Zagreb) Vertebral bone fractures in first several months in kidney transplant recipients
13:37-13:42 Kaštelan Ž, Zimak Z, Hudolin T, Hauptman D, El-Saleh A, Mokos I, Padovan M, Čikić B, Bašić Jukić N, Topalović Grković M (KBC Zagreb) Transplantacija bubrega kod bolesnika s anatomskim i funkcionalnim problemima urotrakta
13:44-13:49 Kovačević Vojtušek I, Ivković V, Burek Kamenarić M, Bulimbašić S, Mareković I, Ćorić M, Bošnjak Z, Grubić Z, Žunec R (KBC Zagreb) Povezanost BK virusne nefropatije u bolesnika sa transplantiranim bubregom sa genima HLA-C i ligandima HLA za receptore slične imunoglobulinima na stanicama ubojicama
13:51-13:56 Mokos I, Penezić L, Čikić B, Figl J, Pušenjak I, Kaštelan Ž (KBC Zagreb) Ileo-femoralna premosnica tijekom transplantacije bubrega zbog intraoperativne disekcije vanjske ilijačne arterije
13:58-14:03 Slaviček J, Kos I, Ban M, Lemac M (KBC Zagreb) Uspješna retransplantacija bubrega nakon tromboze vene grafta u četverogodišnje djevojčice
14:05-14:10 Kučan D, Budumir Bekan I, Kocman B, Jadrijević S, Poljak M, Kocman I, Kostopeč P, Jemendžić D, Štironja I, Bubalo T, Šuman O, Bezjak M, MIkulić D (KB Merkur) Usporedba primjene UCSF prema Milanskim kriterijima kod transplantacije jetre u KB Merkur
14:12-14:17 Markić D, Oguić R, Krpina K, Gršković A, Rahelić D, Rubinić N, Materljan M, Vukelić I, Rački S, Španjol J (KBC Rijeka) Mogućnosti povećanja broja transplantacija korištenjem potkovastih i dječjih bubrega (en-bloc)
14:19-14:24 Burek Kamenarić M, Kljajić J, Žunec R, Grubić Z (KBC Zagreb) Utjecaj raspodjele antigena HLA kadaveričnih davatelja na alokaciju bubrega
14:26-14:31 Radunović D, Furić Čunko V, Jurić I, Katalinić L, Mesar I, Prelević V, Bašić Jukić N (KBC Zagreb) Primary central nervous system post-transplantation lymphoproiliferative disorder (PTLD) in kidney transplant recipient
14:33-14:38 Banić M, Horvat A, Katalinić L, Bašić Jukić N (KBC Zagreb) Multipli primarni tumori koji uključuju štitnu žlijezdu u bolesnika s transplantiranim bubregom
14:40-14:45 Jakus DM, Kocman B, Jadrijević S, Poljak M, Mikulić D, Kučan D, Kostopeč P, Jemendžić D, Kocman I, Bubalo T (KB Merkur) Širina distribucije eritrocita (RDW) – potencijalni dijagnostički i prognostički alat kod bolesnika oboljelih od autoimunih bolesti jetre liječenih transplantacijom jetre (TJ)
14:47-14:52 Radunović D, Furić Čunko V, Jurić I, Katalinić L, Mesar I, Prelević V, Bubić Filipi LJ, Bašić Jukić N (KBC Zagreb) Characteristics of gastrointestinal tumors in kidney recipient
HDTM 2018 Program
Preuzmite program