2. kongres Hrvatskog društva za transplantacijsku medicinu

Registracija

Molimo unesite Vaš ID dobiven nakon prijave osobnih podataka i E-mail adresu kako bi uspješno nastavili sa registracijskim procesom

Cijena registracije

Molimo odaberite

Rana do 30.11.2018. Kasna iza 30.11.2018.
Specijalisti
Specijalizanti
Članovi HUMS-a Ostali
Medicinske sestre i tehničari


Skup je bodovan prema Pravilniku o stručnom usavršavanju Hrvatske komore medicinskih sestara

Kotizacija uključuje

 • Nazočnost stručnom programu Kongresa na mjestima usmenih izlaganja, poster prezentacija i izlagačkih prostora, nazočnost satelitskim simpozijima, kongresne materijale (konačni program i knjigu sažetaka, potvrdnicu o sudjelovanju, kongresnu torbu, promotivne materijale), kave u stankama Kongresa, ručkove, večeru.

 • Sudjelovanje na Kongresu bodovat će se prema Pravilniku HLK.

PRAVILA OTKAZIVANJA REGISTRACIJE

Svi otkazi registracija moraju agenciji biti dostavljeni u pisanom obliku putem mail-a. Vraćanje sredstava izvršavati će se prema:

Tehnički organizator

 • Filida - Putnička Agencija d.o.o.
 • Park Kate Šoljić 3
 • 10000 Zagreb, Croatia
 • OIB 57524651551

NAČINI PLAĆANJA:

BANKOVNI TRANSFER

 • Primatelj: Filida putnička agencija d.o.o.
 • Adresa: Selska cesta 92b, 10000 Zagreb
 • Banka: Zagrebačka banka
 • IBAN: HR3223600001101988664
 • SWIFT: ZABAHR2X

PLAĆANJE KREDITNIM KARTICAMA

MASTER CARD, VISA & AMERICAN EXPRESS

NAPOMENA

*svi troškovi bankovnog transfera trebaju biti plaćeni od strane uplatitelja

** kod plaćanja kreditnim karticama cijena se uvećava za 5%