2. kongres Hrvatskog društva za transplantacijsku medicinu

Program

Poster prezentacije

PETAK 07.12.2018.
Obilazak postera bit će organiziran u petak POSTER SEKCIJA od 18:00h
Moderatori: Sladoje Martinović B, Premužić M, Bubić I
Palfi B, Žunec B (KBC Zagreb) Usporedba realnog i virtualnog testa križne reakcije u kadaveričnoj transplantaciji bubrega
Papeš D, Ćavar S, Pasini M, Sabolić I, Škegro M, Gojević A, Vuković J, Fiolić Z, Bulić K, Antabak A, Sjekavica I, Omerza L, Luetić T (KBC Zagreb) Intraoperative and early postoperative vascular complications in pediatric liver transplantation
Lukić M, Kruhonja Galić Z, Jagnjić S, Pavičić Šarić J, Kocman B, Jukić I Sindrom putujućih limfocita nakon ortotopne transplantacije jetre ili PLS nakon OLT
Ostojić A, Dinjar Kujundžić P, Mijić M, Jelić A, Sobočan N, Lalovac M, Kunac N, Ilić D, Borčić T, Bogadi I, Mišetić Dolić Z, Škurla B, Mrzljak A, Sertić Milić H, Popić J, Vidjak V, Kocman B, Filipec Kanižaj T (KB Merkur) Preciznost MSCT u dijagnozi hepatocelularnog karcinoma kod primatelja jetre
Mijić M, Jelić A, Ostojić A, Dinjar Kujundžić P, Sobočan N, Lalovac M, Kunac N, Ilić D, Borčić T, Bogadi I, Mišetić Dolić Z, Škurla B, FIlipec Kanižaj T (KB Merkur) Akutizacija kroničnog jetrenog zatajenja uslijed terapije direktno djelujućim lijekovima – prikaz slučaja
Medved K, Ožegović P, Oreški M, Višković Filipčić Višković N (KB Merkur) Retransplantacija jetre u KB Merkur – petogodišnje iskustvo
Furić Čunko V, Jurić I, Ćorić M, Katalinić L, Bašić Jukić N (KBC Zagreb) Nefropatija uzrokovana JC polioma virusom – prikaz slučaja
Kocman I, Bezjak M, Mikulić D, Poljak M, Jadrijević S, Štironja I, Kocman B (KB Merkur) Transplantacija jetre – metoda liječenja hilarnog kolangiokarcinoma
Bukal N, Katalinić L, Dedo A, Knežević Štromar I, Jurić I, Furić Čunko V, Bašić Jukić N (KBC Zagreb) Hepatotoksičnost antivirusne terapije u bolesnika s transplantiranim bubregom
Bukal N, Katalinić L, Jurić I, Furić Čunko V, Jelaković B, Bašić Jukić N (KBC Zagreb) Fulminantna jetrena lezija u bolesnice s transplantiranim bubregom
Španić D, Pavičić Šarić J, Zenko J (KB Merkur) Učestalost vaskularne tromboze nakon transplantacije gušterače; rezultati kliničke bolnice Merkur
Katalinić L, Premužić V, Bašić Jukić N (KBC Zagreb) Faktor rasta fibroblasta 23 je biomarker disfunkcije presatka nakon transplantacije bubrega
Dedo A, Katalinić L, Bašić Jukić N (KBC Zagreb) Edem ruke kao prva manifestacija karcinoma štitnjače u bolesnika s transplantiranim bubregom
Katalinić L, Ivandić E, Bašić Jukić N (KBC Zagreb) Groznica zapadnog Nila u bolesnika s presađenim bubregom
Bubalo T, Mijić M, Štironja I, Kocman B, Jadrijević S, Pavičić Šarić J (KB Merkur) Invazivna gljivična infekcija pluća nakon transplantacije jetre – prikaz slučaja
Župančić N, Medved K, Oreški M, Višković FIlipčić N (KB Merkur) Transplantacija gušterače u KB Merkur od 1998. do 2018.
HDTM 2018 Program
Preuzmite program