2. kongres Hrvatskog društva za transplantacijsku medicinu

Program

Otvorenje i uvodni dio

Petak 07.12.2018.
09:00 - 09:45 Dvorana Kaptol 1 Svečano otvorenje kongresa
Posebno predavanje - Vogelaar S (Eurotransplant) Participation of Croatia in Eurotransplant
09:45 - 10:00 Stanka za kavu
10:00 - 12:00 Dvorana Kaptol 1 Predstavljanje rezultata hrvatskih transplantacijskih i donorskih programa
Moderatori: Kocman B, Kaštelan Ž
10:00 - 10:10 Anušić Juričić M. (MiZ RH) Hrvatski donorski program
10:10 - 10:20 Kocman B (KB Merkur) Program transplantacije jetre u KB Merkur
10:20 - 10:30 Škegro M (KBC Zagreb) Program transplantacije jetre u KBC Zagreb
10:30 - 10:40 Vuković J (KBC Zagreb) Program transplantacije jetre kod djece u KBC Zagreb
10:40 - 10:50 Kaštelan Ž (KBC Zagreb) Program transplantacije bubrega u KBC Zagreb
10:50 - 11:00 Knotek M (KB Merkur) Program transplantacije bubrega u KB Merkur
11:00 - 11:10 Orlić L (KBC Rijeka) Program transplantacije bubrega u KBC Rijeka
11:10 - 11:20 Samardžija G (KBC Osijek) Program transplantacije bubrega u KBC Osijek
11:20 - 11:30 Miličić D (KBC Zagreb) Program transplantacije srca u KBC Zagreb
11:30 - 11:40 Rudež I (KB Dubrava) Program transplantacije srca u KB Dubrava
11:40 - 11:50 Jadrijević S (KB Merkur) Program transplantacije gušterače u KB Merkur

Transplantacija bubrega i gušterače

Petak 07.12.2018.
16:00 - 17:00 Dvorana Kaptol 1 Transplantacija bubrega I
Moderatori: Kaštelan Ž, Jadrijević S, Bubić Filipi Lj
16:00 - 16:15 Hudolin T (KBC Zagreb) Kirurški izazovi retransplantacije bubrega
16:15 - 16:30 Jurić I (KBC Zagreb) Ishodi transplantacije bubrega u osoba starije životne dobi
16:30 - 16:45 Hauptman D (KBC Zagreb) Kirurške komplikacije kod primatelja starije životne dobi
16:45 - 17:00 Neretljak I (KB Merkur) Modalitet dijalize i transplantacija bubrega
17:00 - 18:00 Dvorana Kaptol 1 Transplantacija bubrega II
Moderatori: Orlić L, Španjol J, Šmalcelj R
17:00 - 17:15 Rački S (KBC Rijeka) Optimizacija imunosupresivnog liječenja
17:15 - 17:30 Mokos I (KBC Zagreb) Tumori i transplantacija bubrega
17:30 - 17:45 Barbić J (KBC Osijek) Signali opasnosti u imunosnom odgovoru na bubrežni presadak
17:45 - 18:00 Markić D (KBC Rijeka) Minimalno invazivne metode u liječenju uroloških komplikacija nakon transplantacije bubrega
Subota 08.12.2018.
09:00 - 10:00 Dvorana Kaptol 1 Transplantacija bubrega III
Moderatori: Knotek M, Prlić D, Bulimbašić S
09:00-09:15 Maksimović B (KB Merkur) Povrat glomerularnih bolesti nakon transplantacije bubrega
09:15-09:30 Furić Čunko V (KBC Zagreb) IVIG u transplantaciji bubrega
09:30-09:45 Galešić Ljubanović D (KB Dubrava) Kliničko značenje 0. biopsije u transplantaciji bubrega
09:45-10:00 Ćorić M (KBC Zagreb) Poliomavirusne nefropatije nakon transplantacije bubrega
10:00 - 10:45 Dvorana Kaptol 1 Transplantacija bubrega IV
Moderatori: Grković M, Bačak Kocman I, Bašić-Jukić N
10:00-10:15 Kocman Bačak I (KBC Zagreb) Ishodi transplantacije od donora po proširenim kriterijima
10:15-10:30 Goluža E (KBC Zagreb) Koagulacijski status
10:30-10:45 Višković FIlipčić N (KB Merkur) Perioperacijska skrb za pacijente s transplantiranim bubregom
10:30 - 10:45 Stanka za kavu
11:00 - 12:30 Dvorana Kaptol 1 Transplantacija bubrega V
Moderatori: Zibar L, Palfi B, Humar I
11:00-11:15 Katalinić N (KBC Rijeka) Uloga razvoja metodologija tipizacije tkiva u transplantaciji organa
11:15-11:30 Burek Kamenarić M (KBC Zagreb) Odabir imunološki optimalnog darivatelja organa u transplantaciji bubrega
11:30-11:45 Čingel B (KB Merkur) Novosti u HLA – inkompatibilnoj transplantaciji bubrega
11:45-12:00 Slaviček J (KBC Zagreb) Izazovi u transplantaciji bubrega u djece
12:00-12:15 Ratner LE (Columbia University, NYC, SAD) Current status of pancreas transplantation
12:15-12:30 Jadrijević S (KB Merkur) Transplantacija bubrega i gušterače

Transplantacija jetre

Subota 08.12.2018.
09:00 - 11:55 Dvorana Zagreb Transplantacija jetre
Moderatori: Kocman B, Škegro M, Jadrijević S
09:00 - 09:15 Guba M (Munich University Hospital, Munchen, Njemačka) High urgency liver transplantation in Eurotransplant
09:20 - 09:35 Jassem W (King's College Hospital, London, UK) Normothermic machine perfusion in liver transplantation
09:40 - 09:55 Filipec T, Ilić D (KB Merkur) Transplantacija jetre u virusnom hepatitisu
10:00 - 10:15 Vuković J (KBC Zagreb) Tranzicija u transplantacijskoj medicini – iskustva pedijatrijskih bolesnika
10:20 - 10:35 Mikulić D (KB Merkur) Širenje indikacija za transplantaciju jetre
10:45 - 11:00 Stanka za kavu
11:00 - 11:15 Luetić T (KBC Zagreb) Vaskularne anastomoze kod transplantacije jetre u djece
11:20 - 11:35 Mrzljak A (KB Merkur) Hrvatska u kontekstu Europskog registra za transplantaciju jetre (ELTR)
11:40 - 11:55 Premužić M (KBC Zagreb) Prva iskustva s MARS terapijom u KBC Zagreb

Transplantacija srca

Subota 08.12.2018.
09:00 - 10:30 Dvorana Fortuna Transplantacija srca
Moderatori: Rudež I, Biočina B
09:00 - 09:10 Biočina B (KBC Zagreb) MCS kao alternativa transplantaciji srca
09:15 - 09:25 Skorić B (KBC Zagreb) Rezultati transplantacije srca na KBC Zagreb
09:30 - 09:40 Udovičić M (KB Dubrava) Pretilost u kandidata za napredne metode liječenja kroničnog srčanog zatajivanja
09:45 - 09:5 Jakšić Jurinjak S (KB Dubrava) Frailty and advanced HF therapies – LVADs and heart transplantation
10:00 - 10:10 Bradić N (KB Dubrava) Management of primary dysfunction after heart transplantation

DCD transplantacija

Petak 07.12.2018.
13:00 - 16:00 Dvorana Kaptol 1 Transplantacija od darivatelja nakon cirkulatorne smrti (DCD transplantacija)
Moderatori: Sutlić Ž, Merc V, Mikulić D
13:00 - 13:20 Merc V (KB Dubrava) DCD program u Republici Hrvatskoj
13:25 - 13:45 Van Caenegem O (UCL, Saint-Luc, Brussels, Belgija) Donation following circulatory death: a new source of heart allografts
13:50 - 14:10 Gavranović Ž (KBC Sestre Milosrdnice) DCD program u praksi – španjolska iskustva
14:15 - 14:35 Zuckermann A (AKH, Beč, Austrija) DCD program in Vienna
14:40 - 15:00 Ratner LE (Columbia University, NYC, SAD) Kidney transplantation from DCD donors
15:05 - 15:25 Jassem W (King's College Hospital, London, UK) Liver transplantation from DCD donors
15:30 - 15:50 Zibar L (KB Merkur) Etički aspekti DCD programa eksplantacije

Etika u transplantaciji

Petak 07.12.2018.
16:00 - 18:00 Dvorana Kaptol 2 Etika u transplantaciji
Moderatori: Orlić P, Zibar L
16:00 - 16:30 Premužić M (KBC Zagreb) Liječnička tajna u transplantaciji
16:30 - 17:00 Zibar L (KB Merkur) Smijemo li pružati medicinsku skrb transplantiranima ispod terapijskog standarda?
17:00 - 17:30 30 Lovrenčić L (OB Zabok) Liječnička pogreška
17:30 - 18:00 Rasprava

Interdisciplinarni pristup transplantaciji solidnih organa

Subota 08.12.2018.
13:00 - 16:15 Dvorana Kaptol 1 Interdisciplinarni pristup transplantaciji solidnih organa
I Ekstrakorporalne metode intenzivističkog liječenja u peritransplantacijskom razdoblju – interdisciplinarni pristup
Moderatori: Pavičić Šarić J, Mrzljak A
13:00 - 13:15 Husedžinović I (KB Dubrava) Purifikacija krvi u regulaciji imunološkog odgovora u SIRS-u i sepsi u perioperacijskom razdoblju
13:15 - 13:30 Barić Grgurević A (KB Dubrava) Mehanička potpora srca u prijetransplantacijskom razdoblju
13:30 - 13:45 Kutleša M (Klinika F Mihaljević) Ekstrakorporalna membranska oksigenacija u liječenju akutnog respiratornog distres simdroma
13:45 - 14:00 Erceg G (KB Merkur) Nadomještanje bubrežne funkcije kod bolesnika s hepatorenalnim sindromom u perioperacijskom razdoblju
14:00 - 14:30 Husedžinović, Barić Grgurević, Kutleša, Erceg, Pavičić Šarić, Mrzljak Koordinirana rasprava
II Dugoročna skrb nakon transplantacije solidnih organa – interdisciplinarno praćenje
Moderatori: Mrzljak A, Pavičić Šarić J
14:30 - 14:45 Dušek T (KBC Zagreb) Najčešće endokrinološke komplikacije nakon transplantacije solidnih organa
14:45 - 15:00 Marković M (KB Merkur) Kardiovaskularne komplikacije nakon transplantacije solidnih organa: što i kada?
15:00 - 15:15 Buljan M (KBC S. Milosrdnice) Uloga dermatologa u praćenju transplantiranog bolesnika
15:15 - 15:30 Ilić M (OB Dubrovnik) Pogled nefrologa – praćenje transplantiranog bolesnika izvan transplantacijskog središta
15:30 - 15:45 Hrstić I (OB Pula) Pogled gastroenterologa – Posttransplantacijsko praćenje u netransplantacijskom centru – mogućnosti i problemi
15:45 - 16:15 Hrstić, Dušek, Buljan, Ilić, Marković, Mrzljak, Pavičić Šarić Koordinirana rasprava

Poster prezentacije

PETAK 07.12.2018.
Obilazak postera bit će organiziran u petak POSTER SEKCIJA od 18:00h
Moderatori: Sladoje Martinović B, Premužić M, Bubić I
Palfi B, Žunec B (KBC Zagreb) Usporedba realnog i virtualnog testa križne reakcije u kadaveričnoj transplantaciji bubrega
Papeš D, Ćavar S, Pasini M, Sabolić I, Škegro M, Gojević A, Vuković J, Fiolić Z, Bulić K, Antabak A, Sjekavica I, Omerza L, Luetić T (KBC Zagreb) Intraoperative and early postoperative vascular complications in pediatric liver transplantation
Lukić M, Kruhonja Galić Z, Jagnjić S, Pavičić Šarić J, Kocman B, Jukić I Sindrom putujućih limfocita nakon ortotopne transplantacije jetre ili PLS nakon OLT
Ostojić A, Dinjar Kujundžić P, Mijić M, Jelić A, Sobočan N, Lalovac M, Kunac N, Ilić D, Borčić T, Bogadi I, Mišetić Dolić Z, Škurla B, Mrzljak A, Sertić Milić H, Popić J, Vidjak V, Kocman B, Filipec Kanižaj T (KB Merkur) Preciznost MSCT u dijagnozi hepatocelularnog karcinoma kod primatelja jetre
Mijić M, Jelić A, Ostojić A, Dinjar Kujundžić P, Sobočan N, Lalovac M, Kunac N, Ilić D, Borčić T, Bogadi I, Mišetić Dolić Z, Škurla B, FIlipec Kanižaj T (KB Merkur) Akutizacija kroničnog jetrenog zatajenja uslijed terapije direktno djelujućim lijekovima – prikaz slučaja
Medved K, Ožegović P, Oreški M, Višković Filipčić Višković N (KB Merkur) Retransplantacija jetre u KB Merkur – petogodišnje iskustvo
Furić Čunko V, Jurić I, Ćorić M, Katalinić L, Bašić Jukić N (KBC Zagreb) Nefropatija uzrokovana JC polioma virusom – prikaz slučaja
Kocman I, Bezjak M, Mikulić D, Poljak M, Jadrijević S, Štironja I, Kocman B (KB Merkur) Transplantacija jetre – metoda liječenja hilarnog kolangiokarcinoma
Bukal N, Katalinić L, Dedo A, Knežević Štromar I, Jurić I, Furić Čunko V, Bašić Jukić N (KBC Zagreb) Hepatotoksičnost antivirusne terapije u bolesnika s transplantiranim bubregom
Bukal N, Katalinić L, Jurić I, Furić Čunko V, Jelaković B, Bašić Jukić N (KBC Zagreb) Fulminantna jetrena lezija u bolesnice s transplantiranim bubregom
Španić D, Pavičić Šarić J, Zenko J (KB Merkur) Učestalost vaskularne tromboze nakon transplantacije gušterače; rezultati kliničke bolnice Merkur
Katalinić L, Premužić V, Bašić Jukić N (KBC Zagreb) Faktor rasta fibroblasta 23 je biomarker disfunkcije presatka nakon transplantacije bubrega
Dedo A, Katalinić L, Bašić Jukić N (KBC Zagreb) Edem ruke kao prva manifestacija karcinoma štitnjače u bolesnika s transplantiranim bubregom
Katalinić L, Ivandić E, Bašić Jukić N (KBC Zagreb) Groznica zapadnog Nila u bolesnika s presađenim bubregom
Bubalo T, Mijić M, Štironja I, Kocman B, Jadrijević S, Pavičić Šarić J (KB Merkur) Invazivna gljivična infekcija pluća nakon transplantacije jetre – prikaz slučaja
Župančić N, Medved K, Oreški M, Višković FIlipčić N (KB Merkur) Transplantacija gušterače u KB Merkur od 1998. do 2018.

Kratka usmena priopćenja

SUBOTA 08.12.2018.
13:30 - 15:00 Dvorana Zagreb USMENA PRIOPĆENJA
Moderatori: Filipec Kanižaj T, Kovačević Vojtušek I, Prlić D
13:30-13:35 Radunović D, Našić Jukić N (KBC Zagreb) Vertebral bone fractures in first several months in kidney transplant recipients
13:37-13:42 Kaštelan Ž, Zimak Z, Hudolin T, Hauptman D, El-Saleh A, Mokos I, Padovan M, Čikić B, Bašić Jukić N, Topalović Grković M (KBC Zagreb) Transplantacija bubrega kod bolesnika s anatomskim i funkcionalnim problemima urotrakta
13:44-13:49 Kovačević Vojtušek I, Ivković V, Burek Kamenarić M, Bulimbašić S, Mareković I, Ćorić M, Bošnjak Z, Grubić Z, Žunec R (KBC Zagreb) Povezanost BK virusne nefropatije u bolesnika sa transplantiranim bubregom sa genima HLA-C i ligandima HLA za receptore slične imunoglobulinima na stanicama ubojicama
13:51-13:56 Mokos I, Penezić L, Čikić B, Figl J, Pušenjak I, Kaštelan Ž (KBC Zagreb) Ileo-femoralna premosnica tijekom transplantacije bubrega zbog intraoperativne disekcije vanjske ilijačne arterije
13:58-14:03 Slaviček J, Kos I, Ban M, Lemac M (KBC Zagreb) Uspješna retransplantacija bubrega nakon tromboze vene grafta u četverogodišnje djevojčice
14:05-14:10 Kučan D, Budumir Bekan I, Kocman B, Jadrijević S, Poljak M, Kocman I, Kostopeč P, Jemendžić D, Štironja I, Bubalo T, Šuman O, Bezjak M, MIkulić D (KB Merkur) Usporedba primjene UCSF prema Milanskim kriterijima kod transplantacije jetre u KB Merkur
14:12-14:17 Markić D, Oguić R, Krpina K, Gršković A, Rahelić D, Rubinić N, Materljan M, Vukelić I, Rački S, Španjol J (KBC Rijeka) Mogućnosti povećanja broja transplantacija korištenjem potkovastih i dječjih bubrega (en-bloc)
14:19-14:24 Burek Kamenarić M, Kljajić J, Žunec R, Grubić Z (KBC Zagreb) Utjecaj raspodjele antigena HLA kadaveričnih davatelja na alokaciju bubrega
14:26-14:31 Radunović D, Furić Čunko V, Jurić I, Katalinić L, Mesar I, Prelević V, Bašić Jukić N (KBC Zagreb) Primary central nervous system post-transplantation lymphoproiliferative disorder (PTLD) in kidney transplant recipient
14:33-14:38 Banić M, Horvat A, Katalinić L, Bašić Jukić N (KBC Zagreb) Multipli primarni tumori koji uključuju štitnu žlijezdu u bolesnika s transplantiranim bubregom
14:40-14:45 Jakus DM, Kocman B, Jadrijević S, Poljak M, Mikulić D, Kučan D, Kostopeč P, Jemendžić D, Kocman I, Bubalo T (KB Merkur) Širina distribucije eritrocita (RDW) – potencijalni dijagnostički i prognostički alat kod bolesnika oboljelih od autoimunih bolesti jetre liječenih transplantacijom jetre (TJ)
14:47-14:52 Radunović D, Furić Čunko V, Jurić I, Katalinić L, Mesar I, Prelević V, Bubić Filipi LJ, Bašić Jukić N (KBC Zagreb) Characteristics of gastrointestinal tumors in kidney recipient

Sponzorirani simpoziji

PETAK 07.12.2018.
12:00 - 12:30 Dvorana Kaptol 1 Sponzorirani simpozij Roche
12:00 – 12:30 Kocman B, Kaštelan Ž Izazovi u transplantaciji
SUBOTA 08.12.2018.
12:30 - 13:00 Dvorana Kaptol 1 Sponzorirani simpozij Astellas
12:30 – 13:00 Bašić Jukić N Utjecaj izbora imunosupresije na dugoročne ishode nakon transplantacije bubrega

Hrvatsko društvo medicinskih sestara i tehničara transplantacije solidnih organa

PETAK 07.12.2018.
08.00 – 09.15 PRIJAVA I REGISTRACIJA SUDIONIKA
09.15 – 09.45 UVODNI PROGRAM
09.45 - 10.00 PAUZA ZA KAVU
Moderatori: SLAVICA BERIĆ, IVANA MRNJEC, IVANA MARELJA
10.00 - 10.15 Renata Habeković INTEGRATIVNA ULOGA TRANSPLANTACIJSKIH KOORDINATORA PRI ISTOVREMENOJ PODRŠCI MULTIORGANSKOJ DONACIJI, PROGRAMU TRANSPLANTACIJE SRCA, PROGRAMU MEHANIČKE POTPORE RADU SRCA I BANCI KARDIOVASKULARNOG TKIVA
10.15 - 10.30 Ana Živkušić, Tanja Zovko PERIOPERATIVNA ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA KOD TRANSPLANTACIJE PLUĆA
10.30 – 10.45 Suzana Borić EMOCIONALNI I PSIHOLOŠKI ASPEKTI KOD TRANSPLANTIRANIH BOLESNIKA
10.45 – 11.00 Dragana Antunović Gašpar, Mirjana Jurković, Margareta Marović ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TRANSARTERIJSKOJ KEMOEMBOLIZACIJI TUMORA JETRE
11.00 - 11.15 Tatjana Mihalić ISTRAŽIVANJE UZROKA ZATAJENJA JETRE U KB MERKUR
11.15 – 11.30 Bosiljka Devčić, Ivan Bubić, Lidija Orlić, Božidar Vujičić, Anamarija Rundić, Vesna Babić, Sanjin Rački DA LI PROGRAM PREDIJALIZNE EDUKACIJE MOŽE UTJECATI NA BROJ TRANSPLANTACIJA BUBREGA?
11.30 – 11.45 Vilma Kolarić ŠEČERNA BOLEST - NACIONALNI PROBLEM
11.45 – 12.00 Anđela Radinović PREDTRANSPLANTACIJSKA OBRADA BOLESNIKA ZA TRANSPLANTACIJU SOLIDNIH ORGANA I UVRŠTAVANJE NA LISTU ČEKANJA
12.00 – 12.15 Marijan Jakuš, 3M (East) AG VAŽNOST ODRŽAVANJA PERIOPERATIVNE NORMOTERMIJE
12.15 – 12.30 RASPRAVA
12.30 – 13.30 PAUZA ZA RUČAK
Moderatori: DUBRAVKA SKEJA, KRUNOSLAV ŠIPEK, IVANA MRNJEC
13.30 – 13.45 Petra Čačko KOMPETENCIJE I ZADACI OPERACIJSKE SESTRE U TIMU ZA EKSPLANTACIJU
13.45 – 14.00 Krešimir Čičak LIVING DONOR, TRANSPLANTACIJA BUBREGA I ULOGA ANESTEZIOLOŠKOG TEHNIČARA
14.00 - 14.15 Ivana Crnković, Vedran Cerjak POSTOPERATIVNA NJEGA BOLESNIKA NAKON TRANSPLANTACIJE BUBREGA
14.15 - 14.30 Željka Vidić, Bosiljka Devčić, Ivan Bubić PREŽIVLJAVANJE BOLESNIKA I PRESADKA NAKON TRANSPLANTACIJE BUBREGA U KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU RIJEKA
14.30 – 14.45 Tiana Jonke DM TIP l I NJEGOVE KOMPLIKACIJE
14.45 - 15.00 Stela Freund RAČUNANJE UGLJIKOHIDRATA I PRILAGODBA INZULINSKE TERAPIJE
15.00 - 15.15 Martina Žorat, Iva Kruljac TRANSPLANTACIJA AMNIJSKE MEMBRANE U OFTALMOLOGIJI
15.15 - 15.30 Ivana Marelja POSTOPERATIVNE KOMPLIKACIJE NAKON TRANSPLANTACIJE JETRE
15.30 - 15.45 RASPRAVA
20.30 VEČERA – Brewbites, Gajeva ulica 10, Zagreb
SUBOTA 08.12.2018.
Moderatori: IVANA MATKO, IVANA MARELJA, MARTINA TIŠLJAR
09.15 - 09.30 Slavica Berić, Saša Duž, Ante Vrcić, Leonard Dominik, Slavko Ježek ENDOVASKULARNO LIJEČENJE AORTE U HITNIM STANJIMA - EVAR
09.30 – 09.45 Aleksandar Trbojević TRAHEOTOMIJA KOD PACIJENATA NA MEHANIČKOJ VENTILACIJI
09.45 – 10.00 Aranđel Mihajlović TERAPIJA VISOKIM PROTOKOM
10.00 – 10.15 Dubravka Skeja KLINIČKO ZNAČENJE POZITIVNOG MIKROBIOLOŠKOG NALAZA PERFUZIJSKE OTOPINE ZA BOLESNIKE KOJIMA JE PRESAĐENA JETRA, BUBREG, BUBREG S GUŠTERAČOM
10.15 – 10.30 RASPRAVA
10.30 - 11.00 PAUZA ZA KAVU
Moderatori: SLAVICA BERIĆ, SUZANA BORIĆ, KRUNOSLAV ŠIPEK
11.00 - 11.15 Miroslav Jakovac, Hrvoje Kaurin MEHANIČKA PREZERVACIJA ORGANA ZA TRANSPLANTACIJU
11.15 – 11.30 Martina Tišljar INFEKCIJE NAKON TRANSPLANTACIJE JETRE
11.30 – 11.45 Nataša Peter SESTRINSKA SKRB BOLESNIKA NAKON TRANSPLANTACIJE U CENTRU ZA TRANSPLANTACIJU
11.45 – 12.00 Anita Holetić RADNI ODNOS BOLESNIKA S JETRENIM PRESADKOM
12.00 – 12.15 RASPRAVA
12.15 - 12.30 PODJELA POTVRDNICA I ZATVARANJE SKUPA
12.30 – 13.30 RUČAK
HDTM 2018 Program
Preuzmite program