2. kongres Hrvatskog društva za transplantacijsku medicinu

Program

Sponzorirani simpoziji

PETAK 07.12.2018.
12:00 - 12:30 Dvorana Kaptol 1 Sponzorirani simpozij Roche
12:00 – 12:30 Kocman B, Kaštelan Ž Izazovi u transplantaciji
SUBOTA 08.12.2018.
12:30 - 13:00 Dvorana Kaptol 1 Sponzorirani simpozij Astellas
12:30 – 13:00 Bašić Jukić N Utjecaj izbora imunosupresije na dugoročne ishode nakon transplantacije bubrega
HDTM 2018 Program
Preuzmite program