2. kongres Hrvatskog društva za transplantacijsku medicinu

Program

Hrvatsko društvo medicinskih sestara i tehničara transplantacije solidnih organa

PETAK 07.12.2018.
08.00 – 09.15 PRIJAVA I REGISTRACIJA SUDIONIKA
09.15 – 09.45 UVODNI PROGRAM
09.45 - 10.00 PAUZA ZA KAVU
Moderatori: SLAVICA BERIĆ, IVANA MRNJEC, IVANA MARELJA
10.00 - 10.15 Renata Habeković INTEGRATIVNA ULOGA TRANSPLANTACIJSKIH KOORDINATORA PRI ISTOVREMENOJ PODRŠCI MULTIORGANSKOJ DONACIJI, PROGRAMU TRANSPLANTACIJE SRCA, PROGRAMU MEHANIČKE POTPORE RADU SRCA I BANCI KARDIOVASKULARNOG TKIVA
10.15 - 10.30 Ana Živkušić, Tanja Zovko PERIOPERATIVNA ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA KOD TRANSPLANTACIJE PLUĆA
10.30 – 10.45 Suzana Borić EMOCIONALNI I PSIHOLOŠKI ASPEKTI KOD TRANSPLANTIRANIH BOLESNIKA
10.45 – 11.00 Dragana Antunović Gašpar, Mirjana Jurković, Margareta Marović ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TRANSARTERIJSKOJ KEMOEMBOLIZACIJI TUMORA JETRE
11.00 - 11.15 Tatjana Mihalić ISTRAŽIVANJE UZROKA ZATAJENJA JETRE U KB MERKUR
11.15 – 11.30 Bosiljka Devčić, Ivan Bubić, Lidija Orlić, Božidar Vujičić, Anamarija Rundić, Vesna Babić, Sanjin Rački DA LI PROGRAM PREDIJALIZNE EDUKACIJE MOŽE UTJECATI NA BROJ TRANSPLANTACIJA BUBREGA?
11.30 – 11.45 Vilma Kolarić ŠEČERNA BOLEST - NACIONALNI PROBLEM
11.45 – 12.00 Anđela Radinović PREDTRANSPLANTACIJSKA OBRADA BOLESNIKA ZA TRANSPLANTACIJU SOLIDNIH ORGANA I UVRŠTAVANJE NA LISTU ČEKANJA
12.00 – 12.15 Marijan Jakuš, 3M (East) AG VAŽNOST ODRŽAVANJA PERIOPERATIVNE NORMOTERMIJE
12.15 – 12.30 RASPRAVA
12.30 – 13.30 PAUZA ZA RUČAK
Moderatori: DUBRAVKA SKEJA, KRUNOSLAV ŠIPEK, IVANA MRNJEC
13.30 – 13.45 Petra Čačko KOMPETENCIJE I ZADACI OPERACIJSKE SESTRE U TIMU ZA EKSPLANTACIJU
13.45 – 14.00 Krešimir Čičak LIVING DONOR, TRANSPLANTACIJA BUBREGA I ULOGA ANESTEZIOLOŠKOG TEHNIČARA
14.00 - 14.15 Ivana Crnković, Vedran Cerjak POSTOPERATIVNA NJEGA BOLESNIKA NAKON TRANSPLANTACIJE BUBREGA
14.15 - 14.30 Željka Vidić, Bosiljka Devčić, Ivan Bubić PREŽIVLJAVANJE BOLESNIKA I PRESADKA NAKON TRANSPLANTACIJE BUBREGA U KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU RIJEKA
14.30 – 14.45 Tiana Jonke DM TIP l I NJEGOVE KOMPLIKACIJE
14.45 - 15.00 Stela Freund RAČUNANJE UGLJIKOHIDRATA I PRILAGODBA INZULINSKE TERAPIJE
15.00 - 15.15 Martina Žorat, Iva Kruljac TRANSPLANTACIJA AMNIJSKE MEMBRANE U OFTALMOLOGIJI
15.15 - 15.30 Ivana Marelja POSTOPERATIVNE KOMPLIKACIJE NAKON TRANSPLANTACIJE JETRE
15.30 - 15.45 RASPRAVA
20.30 VEČERA – Brewbites, Gajeva ulica 10, Zagreb
SUBOTA 08.12.2018.
Moderatori: IVANA MATKO, IVANA MARELJA, MARTINA TIŠLJAR
09.15 - 09.30 Slavica Berić, Saša Duž, Ante Vrcić, Leonard Dominik, Slavko Ježek ENDOVASKULARNO LIJEČENJE AORTE U HITNIM STANJIMA - EVAR
09.30 – 09.45 Aleksandar Trbojević TRAHEOTOMIJA KOD PACIJENATA NA MEHANIČKOJ VENTILACIJI
09.45 – 10.00 Aranđel Mihajlović TERAPIJA VISOKIM PROTOKOM
10.00 – 10.15 Dubravka Skeja KLINIČKO ZNAČENJE POZITIVNOG MIKROBIOLOŠKOG NALAZA PERFUZIJSKE OTOPINE ZA BOLESNIKE KOJIMA JE PRESAĐENA JETRA, BUBREG, BUBREG S GUŠTERAČOM
10.15 – 10.30 RASPRAVA
10.30 - 11.00 PAUZA ZA KAVU
Moderatori: SLAVICA BERIĆ, SUZANA BORIĆ, KRUNOSLAV ŠIPEK
11.00 - 11.15 Miroslav Jakovac, Hrvoje Kaurin MEHANIČKA PREZERVACIJA ORGANA ZA TRANSPLANTACIJU
11.15 – 11.30 Martina Tišljar INFEKCIJE NAKON TRANSPLANTACIJE JETRE
11.30 – 11.45 Nataša Peter SESTRINSKA SKRB BOLESNIKA NAKON TRANSPLANTACIJE U CENTRU ZA TRANSPLANTACIJU
11.45 – 12.00 Anita Holetić RADNI ODNOS BOLESNIKA S JETRENIM PRESADKOM
12.00 – 12.15 RASPRAVA
12.15 - 12.30 PODJELA POTVRDNICA I ZATVARANJE SKUPA
12.30 – 13.30 RUČAK
HDTM 2018 Program
Preuzmite program