2. kongres Hrvatskog društva za transplantacijsku medicinu

Smještaj je organiziran u hotelu Panorama.

Cijene smještaja

Uskoro više informacija.

Prijava smještaja

Datum smještaja: 07.12.2018. - 08.12.2018.