header      hums

 

Hrvatsko društvo za transplantacijsku medicinu
Društvo nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega, Hrvatska udruga medicinskih sestara
Zavod za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju
KBC Zagreb

virus

Organiziraju

Priprema bolesnika za transplantaciju bubrega – posebnosti tijekom
COVID-19 pandemije

Online tečaj II kategorije
25.2.2021. s početkom u 14 sati
Zagreb
Kotizacije nema!

Voditeljica tečaja
Prof.dr.sc. Nikolina Bašić Jukić

Tečaj je namijenjen medicinskim sestrama koje rade u centrima za dijalizu i odjelima za nefrologiju, te specijalizantima nefrologije.

Program tečaja

Moderatori: Nikolina Bašić-Jukić, Gordana Novaković, Mirjana Mihalić

14:00-14:20 prof. dr. Nikolina Bašić Jukić: Transplantacija bubrega – metoda odabira u nadomještanju bubrežne funkcije
14:20-14:40 Bosiljka Devčić: Organizacija rada transplantacijskog centra, suradljivost medicinskih sestara i bolesnika
14:40-15:00 Anamaria Rundić: Obrada, priprema i praćenje bolesnika za listu i na listi – peritonealna dijaliza i bolesnici u predijalizi
15:00-15:20 Helena Klarić: Obrada, priprema i praćenje bolesnika za listu i na listi – hemodijaliza
15:20-15:40 Nikolina Modrić: Pristup obradi bolesnika za listu čekanja uz naglasak na pomoći malim centrima za dijalizu
15:40-16:00 dr. Ivana Jurić: Priprema bolesnika za retransplantaciju
16:00-16:20 Pauza za kavu
16:20-16:40 Danijela Ćosić: Treba li nam hospitalna obrada za stavljanje na Listu čekanja?
16:40-17:00 Željko Lubina – Obrada, priprema i praćenje bolesnika za listu i na listi nakon preboljelog COVID-19
17:00-17:20 Mirjana Maretić Dumić: Neposredna priprema za transplantaciju bubrega tijekom COVID-19 pandemije
17:20-17:40 Ljiljana Ujević: Obrada bolesnika za transplantaciju bubrega u KBC Osijek – izazovi i rješenja
17:40-18:00 Vlatka Sinković: Priprema imunološki visoko rizičnih bolesnika za transplantaciju bubrega
18:00-18:20 Nataša Peter: Osobitosti obrade za multiorganske transplantacije

18:20-18:40 Rasprava i ispit
18:40-19:00 Evaluacija tečaja