Hrvatsko društvo za transplantacijsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora

Šubićeva 9

10000 Zagreb

Osnivačka skupština Hrvatskog društva za transplantacijsku medicinu (HDTM) održana je 03. listopada 2015. g. nakon što je skupina hrvatskih transplantacijskih stručnjaka različitih profila okupljenih u inicijativnom odboru osjetila goruću potrebu za osnivanjem ovakvog društva. Posljednjih godina svjedočili smo procvatu transplantacijske medicine u Hrvatskoj što možemo zahvaliti s jedne strane nesebičnosti naših darivatelja i njihovih obitelji, a s druge velikom zalaganju i stručnosti hrvatskih stručnjaka različitih disciplina. Sve to donijelo je svjetsku prepoznatljivost hrvatskoj transplantacijskoj medicini i stavilo je Republiku Hrvatsku među vodeće nacije u ovoj složenoj i zahtjevnoj medicinskoj grani. Transplantacija okuplja brojne profesionalce različitih struka, mnoge od njih već članove različitih stručnih društava HLZ-a. Cilj HDTM-a je da ih ujedini u jednom društvu kako bi hrvatska transplantacijska medicina dobila svoj jedinstveni profesionalni glas koji bi je predstavljao u široj zajednici i omogućio da se u društvu promiču vrhunski stručni, znanstveni i etički standardi, a sve za dobrobit bolesnika. Transplantacija je obilježena brojnim socijalnim i etičkim implikacijama te kroz ovakvo društvo profesionalci koji su u nju izravno uključeni mogu izreći svoja stručna mišljenja i stavove te promovirati profesionalne i etičke standarde u transplantaciji organa. Kako je transplantacija područje medicine koje se ubrzano razvija, nužno je da stručno društvo koje bi okupljalo vodeće hrvatske stručnjake ima mogućnost pozitivnog utjecaja na budući razvoj transplantacije u Hrvatskoj, posebno što se tiče edukacije, organizacije stručnih skupova, potpore bazičnim i kliničkim istraživanjima i slično. Konačno, HDTM će  surađivati i s međunarodnim udruženjima i predstavljati hrvatsku transplantacijsku medicinu u europskim i svjetskim transplantacijskim društvima.